Our projects

אבזור פנים מלא

אבזור פנים מלא הכולל מגירות חזית שקופה להלבשה תחתונה מדפים לבגדים מגשים  נשלפים לחולצות זדקה משתמש בפורמיקות איכותיות בלבד בפרזול תוצרת בלום