Our designers

אמיר קן-דרור

אני מאמין בלשמח את הלקוחות ע"י סיפוק תשוקותיהם ולהתאים את מבצרם לצרכיהם.

ביצירתיות, חדשנות, מקצועיות ובעיקר באהבה ויושרה.

אם בצהריים הם מסתכלים בשעון ושואלים מתי כבר יחזרו הביתה, ולא כי הם "סובלים" בעבודה, אני את שלי עשיתי.

, 09-7401377 , 054-3123100