Our projects

ארון הזזה דלתות פליז טבעי מחורץ

ארון הזזה דלתות מרחפות ללא מסילת ריצפה. דלתות עם מילואה מרצועות פליז טבעי מחורץ פנים ארון פורמיקה ביבוא זדקה מגירות עם חזית תואמת מרצועות פליז טבעי מחורץ. המגירות והדלתות עם בולמי טריקה שקטה 
עיצוב שבי מזרחי. ספרייה הצמודה לארון

ספרייה מובנת בנישה בקיר לפי מידה מדוייקת בהזמנה אישית מדפים מפורניר אלון מנוסר-ניתן להשיג בכל פורניר (לארג', אמבוייה, אפרומוזיה, אניגרה, טינאו, אקליפטוס ריגל ועוד 20 סוגים נוספים עיצוב ספרייה ירון גורדון.

ארון הזזה דלתות מרחפות ללא מסילת ריצפה. דלתות עם מילואה מרצועות פליז טבעי מחורץ פנים ארון פורמיקה ביבוא זדקה מגירות עם חזית תואמת מרצועות פליז טבעי מחורץ. המגירות והדלתות עם בולמי טריקה שקטה  עיצוב שבי מזרחי
 
ספרייה הצמודה לארון ספרייה מובנת בנישה בקיר לפי מידה מדוייקת בהזמנה אישית מדפים מפורניר אלון מנוסר-ניתן להשיג בכל פורניר (לארג', אמבוייה, אפרומוזיה, אניגרה, טינאו, אקליפטוס ריגל ועוד 20 סוגים נוספים עיצוב ספרייה ירון גורדון.