Our designers

ליאור רויטר

לפתוח את הדלת אחרי יום עבודה ולדעת שהגעתם הביתה זה שכל החיים חלמתם עליו. כאדריכל פנים אינני רואה רק את הקירות , הראיה המרחבית , ההתייחסות והאיזון בין היופי לאופי החלל , בין הצרכים היום יומיים לאיכויות החזותיות הם שמלווים אותי לאורך התכנון .

בשבילי התכנון הנכון והליווי בתהליך הבניה או השיפוץ מתקימים תחת רצף אחיד וחשיבה ממוקדת כך שחלוקת החלל , הפונקציונאליות והעיצוב יעמדו בקנה אחד . 
עבורי חשוב שהעיצוב ידבר בעד עצמו בשפה אחידה ומובנת עם רגישות לפרטים הקטנים . 

מייל: [email protected]