הצהרת נגישות

  1. לעניין הנגישות, אולם התצוגה של חברתנו הינו אולם נגיש ע"פ הדרישה קרי:

א. קיימת חנייה בכניסה לאולם התצוגה.

ב. בכניסה לבית העסק יש רחבה פנויה 1.7*1.3 מ' לפחות.

ג. הדלת הינה דלת רחבה וניתן לצאת ממנה בקלות.

ד. הפרש בין הכניסה למדרכה מאפשר גישה וכניסה עם כיסא גלגלים.

ה. הכניסה מהדלת לעמדת השרות הינה במפלס אחד.

ו. דלפק השרות הינו נגיש.

ז. מסמכנו כתובים בכתב דפוס ובשפה ברורה.

ח. קיים שילוט ברור וקריא.