Our magazin

חידוש ארונות מטבח – שילוב בין אסתטיקה ופרקטיקה

במרוצת השנים הפך המטבח הביתי למקום מפגש והתכנסות לכל דבר ועניין. מסיבה זו, ריהוט המטבח המודרני דורש מחשבה רבה ותכנון רב. בימינו, ומכיוון שכל בני המשפחה והאורחים המזדמנים מבקרים במטבח אין אפשרות יותר לסמוך על מטבח שעיצובו מיושן או מרושל.  עיצוב מיושן או מרושל של חדר המטבח יוביל אחריו בהכרח לאנרגיות רעות וישפיע על מצב רוחם של בני המשפחה. מסיבה זו, חשוב ביותר לשכלל את פני המטבח ואת כלל הכלים והמוצרים המצויים בו. אחד מן האלמנטים החשובים ביותר בעיצוב המטבח ונראותו הוא כמובן מצב ארונות המטבח וארגונם.

ארונות מטבח כקריטיים לעיצוב נכון ונגיש

ארונות מטבח רבים, לרבות ארונות מטבח ישנים, נוטים להיות מסורבלים ומעיקים. אין זו בלבד שאין לארונות מטבח אלו נראות טובה כלפי חוץ והם כמובן אינם משדרים יוקרה ויופי, אלא שבנוסף הם כמובן אינם פונקציונאליים ואינם מתאימים את עצמם לאורח החיים המודרני וכמובן שאינם מתאימים לשימושים  המודרניים במטבח הביתי. במקרה כזה מומלץ ביותר לבצע חידוש ארונות מטבח .

כיצד יש לבצע חידוש ארונות מטבח

כמוזכר לעיל, המטבח המודרני חייב לשלב שני דברים עיקריים וחשובים ביותר. ראשית, על המטבח המודרני להיות כמובן פונקציונאלי ולהתאים את עצמו לאופנה העכשווית. שנית, על המטבח המודרני להיות פונקציונאלי ונגיש לכלי מטבח גדולים ומודרניים לרבות מיקסרים מכונות קפה ביתיות ועוד. חברת זדקה, מציעה פתרונות אסתטיים מרשימים ביותר לארונות מטבח, הן מבחינה חיצונית והן מבחינת תוכן הארון הפנימי וסידורו.

ארונות המטבח של זדקה כפתרון אכון ופתרון אסתטי

ראשית, את ארונות המבטח של זדקה תוחמים דלתות הזזה מעוצבות ומהודרות. חשוב לציין כי ארונות המטבח של חברת זדקה מיוצרים עד לרוחב של 160 ס"מ. בנוסף לכך, הארון הפנימי משלב אף הוא יוקרה ואסתטיקה.  חשוב לציין שארונות המטבח של זדקה מסודרים כך שהם יוצרים למעשה חללי עבודה נוחים וזמינים לכלי המטבח השונים, בין אם גדולים ובין אם קטנים.

חשוב לציין בשלב זה כי במהלך השנים האחרונות חלה מגמה בעולם עיצוב המטבחים של שילוב ישן וחדש. ארונותיה של חברת זדקה מיטיבים לשלב קלאסיקה עם עיצוב מודרני וחדשני. חשוב לציין כי שילוב נכון ומושכל של ארונות מטבח נסתרים מצד אחד וכמו כן שילוב מודרני של איי מטבח מן הצד השני, יוצרים משטח עבודה שהוא אסתטי ויעיל  לכל הדעות ולכל מטרה שהיא.

לסיכום, המטבח הביתי המודרני איננו משמש עוד למטרות פונקציונאליות בלבד כבעבר. חשוב לציין כי המטבח המודרני משמש את בני הבית בימינו למפגשים חברתיים או משפחתיים לכל דבר ועניין. מסיבה זו, כאשר נדרשים לתכנן מטבח ביתי חשוב לשים לב לשני דגשים עיקריים שהם קריטיים לצורכי עיצוב מטבח עדכני ומוצלח. הראשון הוא כמובן שמירה על האסתטיקה הכללית של המטבח והסתרת חפצים או חלקים לא רצויים , והפיכתם לסמויים מן העין. האלמנט השני הוא כמובן הפן הפרקטי של המטבח, הכולל אחסון נכון ומשטחי עבודה מתאימים. חידוש ארונות המתבצע ע"י חברת זדקה הוא פתרון איכותי ונכון ביותר בכל הקשור למטבח המודרני ועיצובו.