Our projects

ארון פינתי בצבע אפוקסי

ארון פתיחה פינתי אפוקסי

ארון אפוקסי לבן השילוב ידיות שקועות כלפי מטה, מראה מאוד נקי

ארון פינתי המשלב יח' פינה בתליה. פתיחת הדלתות בפינה מתבצעת בפתיחה של 180 מעלות

לקבלת נגישות מלאה של הפינה.